Okuduğunu Anlama Anladığını Anlatma

Okuduğunu anlama anladığını anlatma, insanların doğuştan sahip oldukları bir kabiliyet değildir. Bilakis üzerinde çalışma yapılırsa kazanılacak bir kabiliyettir.  Bu gözlemler ispat eder ki, okuma hızı bilimsel yöntemlerle yükseltilebilir.

Ancak doğuştan sahip olunan bazı farklar bu kabiliyetin daha hızlı gelişmesine sebep olabilir. Daha çocukken hafıza eğitimi alan ve göz kaslarını yanal-dikey olarak geliştiren bir kimsenin daha çabuk öğreneceği ve akranlarına kıyasla daha fazla kelime okuyacağı muhakkaktır. Bu da 3-7 yaş arası eğitiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Okuduğunu anlama anladığını anlatma; bisiklete binme, araba kullanma ve yüzme gibi bir kere öğrenilince hayat boyu sürüp gidecek olan eylemlerimizdendir. Bu yüzden  okuma kabiliyeti kaybedilmez. Ancak şu kadar var ki, nasıl devamlı yüzen veya sürekli bisiklete binen bir kimse, bu eylemleri arada bir yapanlara kıyasla daha çabuk ve ileridedirler. Aynı bunun gibi, okuma tekniklerini devamlı kullanan ve egzersiz yapanlar da bu teknikleri arada bir kullananlara kıyasla çok daha çabukturlar ve daha fazla kelime okuyabilirler. Ne kadar fazla egzersiz yapılırsa o kadar gelişme gösterilir. Bununla birlikte, ne kadar da ara verseniz, eski durumunuza asla dönmez ve bu eğitimi almamış birisinden çok daha fazla kelime okuyabilirsiniz.

Merkezimizden alacağınız  OKUDUĞUNU ANLAMA ANLADIĞINI ANLATMA ÇALIŞMASI+DİKKAT ÇALIŞMALARI  HAYATINIZI TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK